- ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ -

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Αμαλίας 14 (3ος όροφος), Αθήνα, 10557

Τηλ. +30 210 37 35 319

Fax. +30 210 37 35 095

Web: yeep.parliament.gr

e-mail: epis@parliament.gr

Βουλή των Ελλήνων

Μέγαρο Βουλής 100 21 Αθήνα

Τηλ: +30 210 37 07 000

Fax: +30 210 37 33 566

Web: www.hellenicparliament.gr

e-mail: infopar@parliament.gr

Διασυνδέσεις σε ιστότοπους ενδιαφέροντος

Νέα
17 Ιουν 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

 


21 Μαϊ 2013

Για το Υποέργο 4 με τίτλο: «Δράσεις Δικτύωσης και Ευαισθητοποίησης»

της Οριζόντιας Πράξης

«Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές»


22 Σεπ 2009

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Υ.Ε.Ε.Π.»


4 Σεπ 2009

Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω wi-fi hot spots


24 Ιουλ 2009

Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές και προηγμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών [ΤΠΕ], εργαζομένων στη Βουλή των Ελλήνων


RSS