- ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ -

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Αμαλίας 14 (3ος όροφος), Αθήνα, 10557

Τηλ. +30 210 37 35 319

Fax. +30 210 37 35 095

Web: yeep.parliament.gr

e-mail: epis@parliament.gr

Βουλή των Ελλήνων

Μέγαρο Βουλής 100 21 Αθήνα

Τηλ: +30 210 37 07 000

Fax: +30 210 37 33 566

Web: www.hellenicparliament.gr

e-mail: infopar@parliament.gr

Διασυνδέσεις σε ιστότοπους ενδιαφέροντος

Νέα
21 Μαϊ 2013

Για το Υποέργο 4 με τίτλο: «Δράσεις Δικτύωσης και Ευαισθητοποίησης»

της Οριζόντιας Πράξης

«Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές»


16 Οκτ 2012

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης Τακτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

για το Υποέργο 1 με τίτλο:

«Διερεύνηση της αντίληψης των Δημοσίων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα ισότητας των φύλων και μελέτη για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας»

22 Σεπ 2009

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Υ.Ε.Ε.Π.»


4 Σεπ 2009

Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω wi-fi hot spots


30 Ιουλ 2009

Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω wi-fi hot spots


RSS