el-GRen-US
Language
Search
× Search
Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
Βουλή των Ελλήνων
/ Κατηγορίες: Ολοκληρωμένα Έργα

+ Spaces (Policy Simulation in Virtual Spaces)

Προσομοίωση Πολιτικής σε Εικονικό Ψηφιακό Περιβάλλον

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Με το έργο αυτό και την προσομοίωση της πολιτικής σε ψηφιακό περιβάλλον δίνεται η δυνατότητα στους κυβερνητικούς / νομοθετικούς οργανισμούς των χωρών της ΕΕ να μετρήσουν / αποτιμήσουν την άποψη των πολιτών και της κοινωνίας σε θέματα που σχετίζονται με πολιτικές και σχετικά μέτρα με αυτές που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα. Η χρήση του ψηφιακού εικονικού περιβάλλοντος (Virtual Spaces) αποτελεί το εργαλείο για τον έλεγχο και τη δοκιμή των πολιτικών αυτών με την εφαρμογή τους σε εύχρηστες μορφές προσομοίωσης, κατανοητές προς τους πολίτες (π.χ. απαγόρευση καπνίσματος στους  δημόσιους χώρους, αύξηση ΦΠΑ, επιβολή πράσινων τελών, λιτότητα με ανάπτυξη αλλά μείωση αποδοχών, αλλαγές χρήσης γης, σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, κατανάλωση ενέργειας). Οι σύγχρονοι ψηφιακοί κόσμοι (Facebook, Blogger, Tweeter, 3D world) είναι συσχετισμένοι άμεσα με την πραγματική κοινωνία και εκφράζουν τη δυναμική της. Όντας ελεγχόμενο περιβάλλον, για λογαριασμό του έργου, όλες οι αντιδράσεις και παρεμβάσεις των χρηστών – πολιτών (κυρίως κάτω των 25 ετών) μπορούν να αποτυπωθούν με σαφήνεια.

Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της εφαρμογής των επιλεγμένων πολιτικών μπορούν να φιλτραριστούν κατάλληλα με τη χρήση προηγμένων πληροφοριακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, ώστε να αποτελέσουν οδηγό για τους κυβερνητικούς / νομοθετικούς οργανισμούς των χωρών της ΕΕ που συμμετέχουν στο έργο.

Η ΒτΕ είναι ως εταίρος ο οργανισμός αυτός που έχει άμεση πρόσβαση και δικαιώματα από το έργο στην παρούσα φάση.

Περιγραφή Εταίρων:

Έργο  για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, ICT for Governance and Policy Modelling), με τη συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων ως εταίρου της κοινοπραξίας που αποτελείται από:

  • ΙΒΜ, Ισραήλ
  • ΕΜΠ (ΕΠΙΣΕΥ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), Ελλάδα
  • FRAUNHOFER Institute, Γερμανία
  • Πανεπιστήμιο Essex, Ην. Βασίλειο
  • Πανεπιστήμιο K.U.LEUVEN, Βέλγιο
  • ATOS ORIGIN, Ισπανία
  • ATC (εταιρία πληροφορικής), Ελλάδα

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ τελικής ΦΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των συμμετεχόντων του έργου  ξεκίνησε η υλοποίηση όλων των δοκιμών/τεστ/πιλοτικών του έργου,  www.positivespaces.eu.

Η Βουλή των Ελλήνων/ΥΕΕΠ συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρμογών του έργου (δημοσκοπήσεις, διαβουλεύσεις, συζητήσεις, προσομοίωση πολιτικής στον τρισδιάστατο κόσμο). Το έργο μετά την πρόσφατη αξιολόγηση (Μάρτιος 2012) από την ΕΕ και την παραίνεση της να διαχυθούν τα αποτελέσματα και οι δυνατότητες αξιοποίησης του σε όσον το δυνατόν περισσότερους πολίτες, λήπτες αποφάσεων, ερευνητές και ICT developers διοργανώνει την τελική ημερίδα στην Αθήνα την 7.6.2012 (σε χώρο της ΒτΕ), προσδοκώντας να πετύχει την όσον δυνατόν μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή τους στην ανοικτή συζήτηση που θα γίνει κατά τη διάρκειά της.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν προσκληθεί, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της ΕΕ, να συμμετάσχουν δοκιμαστικά στο έργο το Αυστριακό και το Σερβικό Κοινοβούλιο (αναμένονται επιβεβαιώσεις), αναδεικνύοντας τη ΒτΕ ως πρωτοπόρο σε αυτή τη προσπάθεια.

Στην ημερίδα αυτή θα παρουσιαστούν επίσης οι συνέργειες με άλλα έργα της Βουλής των Ελλήνων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ όπως το ARCOMEM (www.arcomem.eu) , NOMAD (www.nomad-project.eu

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 165.424 € (Κοινοτική Συνδρομή 75%)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 34 μήνες (Ιανουάριος 2010 – Σεπτέμβριος 2012)

Επόμενο άρθρο ARCOMEM - Από τη συλλογή των Αρχείων στη δημιουργία Μνημών
Print
450

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

logo

 

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Βουλή των Ελλήνων

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2018 Βουλή των Ελλήνων
Back To Top