Γλώσσα
Search
× Search
Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Έργα υπό υλοποίηση

"Περαιτέρω ενίσχυση του Κοινοβουλίου της Αλβανίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής της ένταξης (Κοινοβούλιο Αλβανίας)"

 Λαμβάνοντας υπόψη τις ευρείες θεσμικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην Αλβανία στο πλαίσιο της ενταξιακής της πορείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει επιπλέον βοήθεια προς υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων που θα συμβάλλουν στην περεταίρω ενίσχυση των κυβερνητικών οργανισμών της Αλβανίας.

Το Κοινοβούλιο της Αλβανίας, ως το ανώτατο νομοθετικό και αντιπροσωπευτικό θεσμικό όργανο στη Δημοκρατία της Αλβανίας, παίζει καθοριστικό ρόλο στην προ-ενταξιακή πορεία της χώρας. Το συγκεκριμένο έργο , το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσει τις δυνατότητες του Αλβανικού Κοινοβουλίου, ως προς την αποτελεσματική παρακολούθηση του νομοθετικού του έργου και την εναρμόνιση αυτού με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς και ως προς τις διαπραγματεύσεις για την ευρωπαϊκή ένταξη.

“ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 2016-2018”

Η Δράση υλοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη (Κύριος της Δράσης) σε συνεργασία με την ΥΕΕΠ της Βουλής των Ελλήνων (Δικαιούχος της Δράσης), στο πλαίσιο Προγραμματικής Συμφωνίας που υπογράφηκε στις 23 Μάϊου 2014 και τροποποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2018.

Στην Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, με το άρθρο 23 παρ.6 του Ν.3907/11, έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα  του εξωτερικού ελέγχου (external monitoring) της αναγκαστικής απομάκρυνσης (επιστροφής) αλλοδαπών τρίτων χωρών στις χώρες προέλευσής τους, ως βασική εγγύηση νομιμότητας και διαφάνειας της διαδικασίας και διασφάλισης των δικαιωμάτων των αλλοδαπών.

RSS

Text/HTML

gr_flag

Text/HTML

eu_flag

Text/HTML

logo

logo

 

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Βουλή των Ελλήνων

Όροι χρήσηςΠολιτική ΑπορρήτουCopyright 2018 Βουλή των Ελλήνων
Επιστροφή πάνω