Search
el-GRen-US
Language
Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

“ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 2016-2018”

Η Δράση υλοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη (Κύριος της Δράσης) σε συνεργασία με την ΥΕΕΠ της Βουλής των Ελλήνων (Δικαιούχος της Δράσης), στο πλαίσιο Προγραμματικής Συμφωνίας που υπογράφηκε στις 23 Μάϊου 2014 και τροποποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2018.

Στην Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, με το άρθρο 23 παρ.6 του Ν.3907/11, έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα  του εξωτερικού ελέγχου (external monitoring) της αναγκαστικής απομάκρυνσης (επιστροφής) αλλοδαπών τρίτων χωρών στις χώρες προέλευσής τους, ως βασική εγγύηση νομιμότητας και διαφάνειας της διαδικασίας και διασφάλισης των δικαιωμάτων των αλλοδαπών.

Further Strengthening the Assembly of Albania in the context of EU Accession (AL Parliament)

The concept

Under the broad institutional reforms in Albania taking place in the framework of EU integration process, the European Commission provides pre-accession assistance to support the reforms contributing to further strengthening of institutions in Albania.

The National Assembly, as the highest legislative and representative institution in the Republic of Albania, plays an important role in the EU integration process. This EU funded Twinning Project is designed to strengthen the overall capacities of the Assembly in order to monitor the approximation of Albanian legislation with the EU acquis as well as the EU accession negotiations effectively.

Metalogue

Η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων συμμετέχει ως εταίρος στο ερευνητικό έργο METALOGUE (www.metalogue.eu) με προϋπολογισμό 170.650 Ευρώ για τη Βουλή των Ελλήνων, που χρηματοδοτείται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Το έργο άρχισε το Νοέμβριο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2016.

Twinning-Σερβία

Γενικά για το Έργο

  • Τον Οκτώβριο του 2011 η Βουλή των Ελλήνων συμμετείχε σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (έργα Twinning) για την παροχή τεχνικής βοήθειας προς τη Δημοκρατία της Σερβίας, προκειμένου η τελευταία να οργανώσει το Κοινοβούλιό της για την ενσωμάτωση της χώρας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια.
  • Η Βουλή των Ελλήνων επελέγη ως ανάδοχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Σερβική πλευρά μέσα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των Κοινοβουλίων οκτώ χωρών: Γαλλίας, Ιταλίας, Αυστρίας, Τσεχίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Πολωνίας και, βεβαίως, της Ελλάδας.
  • Επιπλέον, οι δεσμοί μας με τη Σερβία ενισχύθηκαν με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων με το Σερβικό Κοινοβούλιο, που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι τον Φεβρουάριο του 2012.
  • Το Έργο ολοκληρώθηκε στις αρχές του Νοεμβρίου 2014, και τα αποτελέσματα του έχουν τη μορφή συγκεκριμένων και απτών προτάσεων υλοποίησης προς τη διοίκηση και την ηγεσία της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης.
  • Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Βασίλειος Σβολόπουλος - Σύμβουλος Έργου στη Σερβία: Δρ. Φώτιος Φιτσιλής

ARCOMEM - Από τη συλλογή των Αρχείων στη δημιουργία Μνημών

Το έργο υποβλήθηκε προς αξιολόγηση στην ΕΕ τον Απρίλιο του 2010 στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου – Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Πρόσκληση 2009-6) με στόχο να αναπτύξει μεθόδους και εργαλεία για την μετατροπή των ψηφιακών αρχείων των οργανισμών, φορέων, ινστιτούτων που συμμετέχουν σε αυτό, σε μνήμες του κοινού που θα έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω των κοινωνικών δικτύων.

 

+ Spaces (Policy Simulation in Virtual Spaces)

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Με το έργο αυτό και την προσομοίωση της πολιτικής σε ψηφιακό περιβάλλον δίνεται η δυνατότητα στους κυβερνητικούς / νομοθετικούς οργανισμούς των χωρών της ΕΕ να μετρήσουν / αποτιμήσουν την άποψη των πολιτών και της κοινωνίας σε θέματα που σχετίζονται με πολιτικές και σχετικά μέτρα με αυτές που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα.

LEX-IS

Το έργο αναφέρεται στη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας στα εθνικά Κοινοβούλια μέσω της ενίσχυσης της δημόσιας συμμετοχής στα προπαρασκευαστικά στάδια με τη χρήση των εργαλείων και των μεθοδολογιών της τεχνολογίας πληροφοριών στα πλαίσια της  πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τηλεσυμμετοχή 2006, η οποία αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών ώστε να βελτιωθεί η νομοθετική διαδικασία και η διαδικασία λήψης αποφάσεων, και να ενισχυθεί η συμμετοχή του κοινού σε αυτές τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων της διοίκησης.

RSS
1234

logo

 

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Βουλή των Ελλήνων

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2018 Βουλή των Ελλήνων
Back To Top