el-GRen-US
Language
Search
× Search
Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

"Περαιτέρω ενίσχυση του Κοινοβουλίου της Αλβανίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής της ένταξης (Κοινοβούλιο Αλβανίας)"

 Λαμβάνοντας υπόψη τις ευρείες θεσμικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην Αλβανία στο πλαίσιο της ενταξιακής της πορείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει επιπλέον βοήθεια προς υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων που θα συμβάλλουν στην περεταίρω ενίσχυση των κυβερνητικών οργανισμών της Αλβανίας.

Το Κοινοβούλιο της Αλβανίας, ως το ανώτατο νομοθετικό και αντιπροσωπευτικό θεσμικό όργανο στη Δημοκρατία της Αλβανίας, παίζει καθοριστικό ρόλο στην προ-ενταξιακή πορεία της χώρας. Το συγκεκριμένο έργο , το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσει τις δυνατότητες του Αλβανικού Κοινοβουλίου, ως προς την αποτελεσματική παρακολούθηση του νομοθετικού του έργου και την εναρμόνιση αυτού με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς και ως προς τις διαπραγματεύσεις για την ευρωπαϊκή ένταξη.

“ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 2016-2018”

Η Δράση υλοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη (Κύριος της Δράσης) σε συνεργασία με την ΥΕΕΠ της Βουλής των Ελλήνων (Δικαιούχος της Δράσης), στο πλαίσιο Προγραμματικής Συμφωνίας που υπογράφηκε στις 23 Μάϊου 2014 και τροποποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2018.

Στην Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, με το άρθρο 23 παρ.6 του Ν.3907/11, έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα  του εξωτερικού ελέγχου (external monitoring) της αναγκαστικής απομάκρυνσης (επιστροφής) αλλοδαπών τρίτων χωρών στις χώρες προέλευσής τους, ως βασική εγγύηση νομιμότητας και διαφάνειας της διαδικασίας και διασφάλισης των δικαιωμάτων των αλλοδαπών.

Metalogue

Η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων συμμετείχε ως εταίρος στο ερευνητικό έργο METALOGUE (www.metalogue.eu) με προϋπολογισμό 170.650 Ευρώ για τη Βουλή των Ελλήνων.Το έργο χρηματοδοτήθηκε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκίνησε δε το Νοέμβριο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2016.

Twinning-Σερβία

Γενικά για το Έργο

  • Τον Οκτώβριο του 2011 η Βουλή των Ελλήνων συμμετείχε σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (έργα Twinning) για την παροχή τεχνικής βοήθειας προς τη Δημοκρατία της Σερβίας, προκειμένου η τελευταία να οργανώσει το Κοινοβούλιό της για την ενσωμάτωση της χώρας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια.
  • Η Βουλή των Ελλήνων επελέγη ως ανάδοχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Σερβική πλευρά μέσα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των Κοινοβουλίων οκτώ χωρών: Γαλλίας, Ιταλίας, Αυστρίας, Τσεχίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Πολωνίας και, βεβαίως, της Ελλάδας.
  • Επιπλέον, οι δεσμοί μας με τη Σερβία ενισχύθηκαν με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων με το Σερβικό Κοινοβούλιο, που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι τον Φεβρουάριο του 2012.
  • Το Έργο ολοκληρώθηκε στις αρχές του Νοεμβρίου 2014, και τα αποτελέσματα του έχουν τη μορφή συγκεκριμένων και απτών προτάσεων υλοποίησης προς τη διοίκηση και την ηγεσία της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης.
  • Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Βασίλειος Σβολόπουλος - Σύμβουλος Έργου στη Σερβία: Δρ. Φώτιος Φιτσιλής

NOMAD – ‘Διαμόρφωση και επικύρωση πολιτικών με τη χρήση αδόμητων διαδικτυακών πληροφοριών της κοινής γνώμης

Το έργο αναφέρεται κυρίως στη διαμόρφωση και επικύρωση πολιτικών με τη χρήση αδόμητων διαδικτυακών πληροφοριών από την κοινή γνώμη. 

ARCOMEM - Από τη συλλογή των Αρχείων στη δημιουργία Μνημών

Το έργο υποβλήθηκε προς αξιολόγηση στην ΕΕ τον Απρίλιο του 2010 στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου – Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Πρόσκληση 2009-6) με στόχο να αναπτύξει μεθόδους και εργαλεία για την μετατροπή των ψηφιακών αρχείων των οργανισμών, φορέων, ινστιτούτων που συμμετέχουν σε αυτό, σε μνήμες του κοινού που θα έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω των κοινωνικών δικτύων.

 

+ Spaces (Policy Simulation in Virtual Spaces)

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Με το έργο αυτό και την προσομοίωση της πολιτικής σε ψηφιακό περιβάλλον δίνεται η δυνατότητα στους κυβερνητικούς / νομοθετικούς οργανισμούς των χωρών της ΕΕ να μετρήσουν / αποτιμήσουν την άποψη των πολιτών και της κοινωνίας σε θέματα που σχετίζονται με πολιτικές και σχετικά μέτρα με αυτές που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα.

RSS
1234

logo

 

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Βουλή των Ελλήνων

Όροι χρήσηςPrivacy StatementCopyright 2018 Βουλή των Ελλήνων
Back To Top