el-GRen-US
Γλώσσα
Search
× Search
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

EasyDNNRotator

Νέα

Βουλή των Ελλήνων
/ Κατηγορίες: Ολοκληρωμένα Έργα

Twinning-Σερβία

Ταυτότητα και επιτεύγματα του έργου διδυμοποίησης (Twinning) με τη Σερβική Εθνοσυνέλευση (σε μορφή σημείων)

Γενικά για το Έργο

 • Τον Οκτώβριο του 2011 η Βουλή των Ελλήνων συμμετείχε σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (έργα Twinning) για την παροχή τεχνικής βοήθειας προς τη Δημοκρατία της Σερβίας, προκειμένου η τελευταία να οργανώσει το Κοινοβούλιό της για την ενσωμάτωση της χώρας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια.
 • Η Βουλή των Ελλήνων επελέγη ως ανάδοχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Σερβική πλευρά μέσα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των Κοινοβουλίων οκτώ χωρών: Γαλλίας, Ιταλίας, Αυστρίας, Τσεχίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Πολωνίας και, βεβαίως, της Ελλάδας.
 • Επιπλέον, οι δεσμοί μας με τη Σερβία ενισχύθηκαν με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων με το Σερβικό Κοινοβούλιο, που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι τον Φεβρουάριο του 2012.
 • Το Έργο ολοκληρώθηκε στις αρχές του Νοεμβρίου 2014, και τα αποτελέσματα του έχουν τη μορφή συγκεκριμένων και απτών προτάσεων υλοποίησης προς τη διοίκηση και την ηγεσία της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης.
 • Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Βασίλειος Σβολόπουλος - Σύμβουλος Έργου στη Σερβία: Δρ. Φώτιος Φιτσιλής

Συντελεστές και υλοποίηση

 • Περίπου 100 αποστολές έλαβαν χώρα στους 22 μήνες της διάρκειας υλοποίησης του Έργου. Από αυτές, περίπου οι 50 είχαν εκπαιδευτικό χαρακτήρα (λ.χ. σεμινάρια, επισκέψεις σε άλλα Κοινοβούλια), σχεδόν 40 αφιερώθηκαν στην ανάλυση της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης και στην αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της λειτουργίας της, και 10 ήταν για τη διοίκηση του Έργου και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία.
 • Στο πλαίσιο του Έργου πραγματοποιήθηκαν και επτά (7) επισκέψεις Σερβικών Αντιπροσωπειών σε άλλα Κοινοβούλια. Πέντε (5) από αυτές έγιναν στη Βουλή των Ελλήνων, μια (1) στη Σουηδική Βουλή (Riksdag) και μια (1) στην Εθνοσυνέλευση της Σλοβακίας. 
 • Στο Έργο συμμετείχαν πάνω από 100 Έλληνες και διεθνείς εμπειρογνώμονες, μεταξύ των οποίων και πάνω από 50 στελέχη της Βουλής των Ελλήνων και στελέχη Κοινοβουλίων άλλων κρατών-μελών της ΕΕ ή χωρών υπό ένταξη (Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία και Μαυροβούνιο), ύστερα από πρόσκληση της Βουλής των Ελλήνων.
 • Η Βουλή των Ελλήνων συνεργάστηκε με τα 3 Κέντρα Δημοσίου Δικαίου της Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου (CECL, EPLO, CIEEL)
 • Έμπειρα στελέχη από το σύνολο των βασικών υπηρεσιών της Βουλής (Επιστημονική Υπηρεσία, Διεθνείς Σχέσεις, Διοικητική Υποστήριξη,  Νομοθετικό Έργο, Κανάλι της Βουλής, ΥΕΕΠ) συμμετείχαν στο Έργο Twinning.
 • Η παρουσία Ελλήνων Βουλευτών σε επιλεγμένες δράσεις του Έργου προσέφερε πολιτική υποστήριξη για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων στη Σερβική Εθνοσυνέλευση.
 • Η υποστήριξη του παρέχουν οι εμπειρογνώμονές μας προς τους Σέρβους ομολόγους τους θα είναι συνεχής και δεν τερματίζεται με το πέρας του Έργου. Οι ισχυροί δεσμοί που σχηματίστηκαν μεταξύ των Ελλήνων και Σέρβων συντελεστών του Έργου τα τελευταία 3 χρόνια (από την κατακύρωση του διαγωνισμού μέχρι σήμερα) είναι σημαντικό επίτευμα που δύναται να έχει στο μέλλον πρόσφετα οφέλη και για τα δυο Κοινοβούλια. Αυτό αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον της Σερβικής πλευράς για τη συνέχιση μεταφοράς τεχνογνωσίας και την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2020).

Αποτελέσματα

 • Οι βασικοί στόχοι του έργου επιτεύχθηκαν πλήρως ή και ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις. Σε αυτούς ανήκει η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και των εσωτερικών λειτουργιών της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας, προκειμένου να ενισχυθεί η νομοθετική διαδικασία και οι πολιτικές που συμβάλλουν στην αποδοτική εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας κατά τη διαδικασία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Επιπλέον, δόθηκε σημασία στη βελτίωση των διαδικασιών αλληλεπίδρασης του Κοινοβουλίου με την Κυβέρνηση και τις Ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη νομοθετική διαδικασία.
 • Το Έργο απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια κατά τις ανεξάρτητες κρίσεις που διενεργούνται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Καινοτόμες προσεγγίσεις του έργου ανέδειξαν νέα εργαλεία επικοινωνίας όπως η κοινή πλατφόρμα εργασίας των εμπιερογνωμόνων του έργου όπου όλα τα παραδοτέα, οι συζητήσεις, οι αποστολές, τα σχόλια και το ημερολόγιο του έργου είναι διαθέσιμα on line. Εργαλεία πληροφορικής όπως η πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων OPEN KM  είναι διαθέσιμα στη Σερβική πλευρά για τις ανάγκες της επιστημονικής υπηρεσίας της. Τέλος τα περισσότερα έγγραφα είναι μετεφρασμένα στα σερβικά.

Συμπεράσματα

 • Η Βουλή των Ελλήνων μέσω της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της μπορεί να είναι αρωγός της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης στη διεκδίκηση και άλλων παρόμοιων έργων που θα εκπληρώσουν τον στόχο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
 • Οι Έλληνες ειδικοί εκπροσώπησαν με τον καλύτερο τρόπο τη Βουλή των Ελλήνων στο εξωτερικό και έδειξαν ότι βρίσκονται σε επίπεδο εφάμιλλο των καλύτερων διεθνών εμπειρογνωμόνων.
 • Συμπερασματικά, η Βουλή των Ελλήνων ανταποκρίθηκε πλήρως στις ανάγκες του Έργου για μεταφορά τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών στην Εθνοσυνέλευση της Σερβίας.
 • Οι συντελεστές  του έργου έμαθαν ο ένας από τον άλλο μέσω αυτής της συνεργασίας των 3 χρόνων τις καλές πρακτικές σε πλήθος θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των Κοινοβουλίων, βελτιώθηκαν, αντάλλαξαν γόνιμες απόψεις και είναι έτοιμοι να μεταφέρουν αυτή τη γνώση είτε στην Ελλάδα είτε στη Σερβία.
Προηγούμενο άρθρο NOMAD – ‘Διαμόρφωση και επικύρωση πολιτικών με τη χρήση αδόμητων διαδικτυακών πληροφοριών της κοινής γνώμης
Print
3094

Text/HTML

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Βουλή των Ελλήνων

Βουλή των Ελλήνων

Όροι χρήσηςΠολιτική ΑπορρήτουCopyright 2024 Βουλή των Ελλήνων
Επιστροφή πάνω