Γλώσσα
Search
× Search
Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Διαβουλεύσεις

Η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Υ.Ε.Ε.Π.) θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση έργα που σχεδιάζει να υλοποιήσει πριν αυτά προκηρυχθούν ώστε:
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
• Να διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η δημοσιότητα και διαφάνεια για όλες τις σχεδιαζόμενες και υλοποιούμενες δράσεις – έργα.
• Να αναγνωρίζεται το ενδιαφέρον της αγοράς για το έργο και να επισημαίνονται τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και σχόλια τα οποία δύναται να ληφθούν υπόψη στην επόμενη φάση της προκήρυξής του.
• Να τίθεται έγκαιρα υπόψη της αγοράς η επικείμενη προκήρυξη του έργου ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν περισσότερο χρόνο προετοιμασίας και σύναψης των κατάλληλων συνεργειών για τη βέλτιστη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία.

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Βουλή των Ελλήνων

Όροι χρήσηςΠολιτική ΑπορρήτουCopyright 2018 Βουλή των Ελλήνων
Επιστροφή πάνω