Γλώσσα
Search
× Search
Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Προκηρύξεις

Τα υπό προκήρυξη έργα αναρτώνται στον ιστοχώρο της Υ.Ε.Ε.Π. με πλήρη στοιχεία και τεύχη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και σύμφωνα με τις πρόνοιες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. 

Στις ιστοσελίδες των έργων δίνονται στους ενδιαφερόμενους τα στοιχεία επικοινωνίας και οι προθεσμίες υποβολής των προτάσεων. 

Παράλληλα, τα έργα αυτά αναρτώνται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής προκηρύξεων που η ΒτΕ έχει αναπτύξει γι’ αυτό το σκοπό. 


Text/HTML

gr_flag

Text/HTML

eu_flag

Text/HTML

logo

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Βουλή των Ελλήνων

Βουλή των Ελλήνων

Βουλή των Ελλήνων

Βουλή των Ελλήνων

Όροι χρήσηςΠολιτική ΑπορρήτουCopyright 2018 Βουλή των Ελλήνων
Επιστροφή πάνω